Nyheter

Facebook-gruppe for Sørlia 1

Styret foreslo etablering av en effektiv og lett tilgjengelig informasjonskanal. Det har blitt opprettet en Facebook-gruppe