Kontakt

STYRELEDER:

Kjell Mathisen

413 13 568

kjell.mathisen@veidekke.no

STYREMEDLEM:

Tore Jarle Bråteng

99 11 82 45

tore.brateng@fotball.no

STYREMEDLEM:

Per Kristiansen

907 69 454

per-kr2@online.no

STYREMEDLEM:

Alexander Valenzuela

905 46 269

alexaval@gmail.com

STYREMEDLEM:

Steinar Mørk

911 30 492

Steinar.mork@tietoevry.com