Bilder

Her kan du se bilder fra Sørlia, Hafjell og Øyerfjellet.

Vi ønsker bedre bilder på hjemmesiden!

Kan du bidra med bilder til hjemmesiden? Send til foreningens mail og oppgi fotograf, vi må ha tillatelse til å benytte bildet.

Epost til styret: styret@sorlia1.no